Tarieven en vergoedingen

Homeopathie / Bioresonantie

Eerste consult (90 min.) €120,00
Vervolgconsult (30 min.) €  40,00
Vervolgconsult (45 min.) €  80,00
Telefonisch consult €  40,00
  • Mijn consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De maximale vergoeding kan per verzekeraar verschillen. U kunt contact nemen met uw ziektekostenverzekeraar of uw polis erop naslaan voor de hoogte van uw vergoeding.
  • Consulten gaan niet ten koste van het eigen risico.
  • Homeopathische middelen zijn inbegrepen in de prijs, m.u.v. homeopatische detoxkuren (€ 10,00 per kuur).
  • Ik ben lid van de NWP, Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig werkende Professionals.
  • Ik ben Registertherapeut BCZ®

Klachtenregeling

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen een zorgverlener en cliënt/patiënt geregeld moeten zijn. In dit proces onderscheiden we drie stappen:

  1. Uiteraard probeer ik een klacht eerst zelf met u, de cliënt/patiënt op te lossen.
  2. Kom ik er niet samen met u uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing? Dan kunt u via het RBCZ (gratis) een klachtenfunctionaris inschakelen.
  3. Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB), een professionele en deskundige geschillencommissie, die is erkend door het ministerie van VWS.

Kennismaken?

Maak vrijbljvend kennis en ontdek wat ik voor jou(w) (kind) kan betekenen. 

Gea Verhofstad

Homeopathie en Biodanza

Gea Verhofstad
Emmaweg 15
2202 CP  Noordwijk

Voorstraat 51
2611 JL  Delft

Tel: 06-20774572
Email: gea@geaverhofstad.nl
Skype: geaverhofstad