Op tweede Paasdag dansen we met de energie van OERVERTROUWEN. 

Ieder mens heeft behoefte aan een toevluchtsoord, een plaats waar we ons veilig, geborgen, geliefd en welkom voelen. Idealiter vonden we deze plek in ons ouderlijk huis. Dit gevoel van veiligheid, vertrouwen en liefde geeft een positieve basishouding. Het brengt ook vertrouwen in jezelf, je eigen kracht en talenten, en ook het vertrouwen in de ander. 

Wie in elke situatie vol vertrouwen is, ziet gebeurtenissen voor wat ze zijn en kan daar naar handelen. Oervertrouwen versterkt je eigen intuïtie en brengt het juiste inschattingsvermogen, zodat je makkelijker kan herkennen wat goed is, wie te vertrouwen is, of welke situatie gevaarlijk is, welk besluit tot moeilijkheden leidt, wanneer angst een gerechtvaardigde waarschuwing is. Dan is het lichter, ondanks de angst, om de nodige stappen te ondernemen en hulp aan te nemen. 

Door vertrouwen ontstaat ook moed: moed om iets nieuws te beginnen; moed om iets uit te proberen of uit te spreken, het geleerde in praktijk te brengen, ook wanneer je het nog niet perfect beheerst. 

Door vertrouwen kan je je ook beter openstellen in relaties. Angsten uit het verleden kunnen helen en het oervertrouwen gesterkt worden. En wat er ook gebeurt, weet dat je altijd vanuit dit oervertrouwen kunt putten en creatieve oplossingen kunt vinden. 

In het leven vinden soms gebeurtenissen plaats die ons oervertrouwen beschadigen. Vandaag gaan we ons in de dans opnieuw verbinden met ons oervertrouwen, zodat we opnieuw de wereld vol vertrouwen in onszelf tegemoet kunnen treden.

Datum: 18 april 2022

Locatie: Voorstraat 51, Delft

Kosten: € 60,00